مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله پروژه ای به نام Web tango

 

چكيده:
همانطوري كه مي دانيد امروزه اينترنت و وب جهاني نقش مهمي در علم و اقتصاد و خيلي از زمينه ها بازي مي كند. پس تمام علوم و فرآيندهايي كه منجر به بهبود و ارتقاي اينترنت و كاركرد آن شوند. از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند بود.
طراحي وب سايت كه موضوع اين مقاله مي باشد به منزله بلوكماي ساختماني و پايه اصلي اينترنت مي باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردي كه باعث تسهيل اين فرآيند شود. از اهميت برخورداراست.
در اين مقاله ما در مورد پروژه اي به نام web tango صحبت مي كنيم. كه با استفاده از مقياس هاي كمي جنبه هاي اطلاعاتي حركتي و گرافيكي يك وب سايت، قصد دارد به طراحان غير حرفه اي جهت بهبود سايتهايشان كمك كند.
چيزي كه كار ما را از بيشتر كارهاي ديگر برجسته مي سازد. اين است كه اين ابزار بر پايه مقياس هاي مشتق شده تجربي است كه روي هزاران صفحه وب محاسبه شده است.
اميد است كه اين مقاله رهنمودي باشد به سمت بالا بردن سطح علمي شما سروران.
فصل اول
مقدمه
وب سايتهايي كه ضعيف طراحي شده اند مي توانند منجر به از دست دادن توليد و درآمد شوند. بنابراين اين سوال كه چطور طراحي وب سايتهاي اطلاعاتي را بهبود بخشيم، از اهميت ويژه اي برخوردار است. گرچه اكثر وب سايتهاي برجسته توسط شركت هاي حرفه اي طراحي، ايجاد شده اند، اما خيلي از سايت هاي كوچكتر توسط افرادي با تجربه كمي از طراحي يا تعليم ساخته مي شوند. در نتيجه، وب سايتهايي با دسترسي عمومي مانند آنهايي كه متعلق به حرفه هاي كوچك و بدون سود هستند، اغلب قابليت استفاده با استاندارد ضعيف را دارند.
چه چيز باعث طراحي يك وب سايت با كيفيت بالا مي شود؟ اگرچه كتابهاي راهنماي طراحي وب موجود هستند، اما يك شكاف بزرگي بين يك چيز اكتشافي مانند ثابت كردن اين رابطه و اجراي اين نظر وجود دارد. بعلاوه، راهنماها مغايرت ايجاد مي كنند، و نظر مشابهي را براي تمام انواع وب سايتها، بدون توجه به هدف و منظورشان ارائه مي دهند. بالاخره راهنماها احتياج به مطالعه دقيق دارند و ممكن است براي طراح گاهگاهي آشنا نباشند.
به عنوان قسمتي از پروژه web Tango، ما روش هاي اتوماتيكي را براي كمك به طراحان براي بهبود سايتهايشان جستجو مي كنيم. هدف ما ايجاد يك وسيله موثر است كه به دور كردن سازندگان وب سايتها از طراحي بد، و هدايت آنها به سمت طراحي هاي بهتر كمك كند. يك ابزار چك كننده كيفيت مشابه چك كننده گرامر در يك فرايند كلمه اي است چيزي كه كار ما را از بيشتر كارهاي ديگر، مشخص و برجسته مي سازد اين است كه اين ابزار بر پايه مقياسهاي مشتق شده تجربي است كه روي هزاران صفحه وب محاسبه شده است. ما اين مقياسها را كه جنبه هاي اطلاعاتي حركتي و گرافيكي يك وب سايت را مشخص مي كند به نمودارهايي براي انواع مختلفي از سايتها تبديل كرديم. طرح مقدماتي ما چك كردن ابزاري است كه از اين نمودارها براي ارزيابي طراحي هاي وب سايتها استفاده مي كند، نسخه هاي بعدي همچنين، بهبودها و اصلاحات طراحي را ارائه مي دهند.
بسياري از اين ابزارهاي نرم افزاري كه در اين مقاله توصيف شده اند به صورت online در webtango . berkeley. Edu موجود مي باشد.
فصل دوم
صفحه وب و اندازه هاي سايت
سطح ظاهري يك وب سايت، تركيب پيچيده اي از متون، پيوندها ، عناصر گرافيكي و جنبه هاي ديگر است كه روي كيفيت كلي سايت تاثير مي گذارد. بنابراين، طراحي وب سايت مستلزم مجموعه وسيعي از فعاليت ها براي مشخص كردن اين جنبه هاي گوناگون است.
طراحي اطلاعاتي: روي تشخيص و گروه بندي موضوعات و بهبود عناوين دسته بندي به منظور انعكاس ساختمان اطلاعاتي سايت متمركز است.
طراحي حركتي: روي بهبود مكانيزم ها (مانند پيوندها و نوارهاي حركتي) به منظور تسهيل رابطه و تاثير متقابل با ساختمان اطلاعاتي تاكيد مي كند.
طراحي گرافيكي: روي ارائه بصري تاكيد دارد.
طراحي تجربي: شامل تمام اين سه دسته بندي به علاوه خاصيت هايي كه روي كل تجربه كاربر تاثير مي گذارد، مي شود.
تمام اين تركيبات طراحي مستلزم برخي تحقيق ها و تحليل ها است كه درون وظايفي كه كاربران احتمال مي رود بر عهده بگيرند، گنجانده مي شود.
طراحي اطلاعاتي، حركتي، گرافيكي و تجربي مي تواند به علاوه به جنبه هاي شرح داده شده در شكل 1-2 اشاره كند. سطوح پاييني مطابق با طراحي اطلاعاتي، حركتي، و گرافيكي (براي مثال عناصر نوشتاري وتنظيماتي، طراحي اطلاعاتي را منعكس مي كنند)، سطوح بالايي مطابق است با طراحي تجربي.
شكل نشان مي دهد كه عناصر نوشتاري، ارتباطي و گرافيكي، بلوك هاي ساختماني سطوح وب هستند. جنبه ها روي سطح بعدي تنظيمات اين بلوكهاي ساختماني را مشخص مي كند و سطح بعدي، تنظيمات صفحه را مشخص مي كند. دو سطح بالايي، كار صفحه و معماري سايت را مشخص مي كند. (استحكام و ثبات صفحه، پهنا، عمق و غيره).
براي ساختن اين جدول، ما توضيحات طراحي وب و مطالعات كاربري منتشر شده را به منظور مشخص كردن ويژگي هاي كليدي كه روي قابليت استفاده و كيفيت سطحي وب تاثير مي گذارد بررسي كرديم. ما اندازه هاي كمي را به منظور ارزيابي و تشخيص ويژگي هايي مثل مقدار متن، رنگ، ثبات و استحكام سايت كه در توضيحات بحث مي شوند مي گيريم. ما سپس ابزاري را توسعه مي دهيم كه مي تواند اندازه هاي سطح 157 صفحه و سايت را محاسبه كند. ما دقت اين ابزار را در محاسبه اندازه ها براي مجموعه اي از يك نمونه صفحات وب ارزيابي كرديم و دقت بالايي را (84 درصد به طور متوسط) روي 154 اندازه گيري پيدا كرديم. جدول 1-2 تمام اندازه گيري را خلاصه كرده است.

 

 

 

شكل 1-2: ساختار وب سايت

 

 

 


جدول 1-2: اندازه ها براي به دست آوردن كيفيت طراحي

فصل سوم
1-3: معماري سايت
شكل 2-3 معماري web tango رانشان مي دهد. طراح از ابزار جستجوگر براي down load كردن نمونه اي از صفحات به منظور تحليل استفاده مي كند. طراح صفحه شروع را مشخص مي كند، براي نمونه صفحه مادر و اين ابزار به طور تصادفي صفحاتي را متوالي از صفحه شروع انتخاب مي كند. آن، عمق صفحه را با توجه به اينكه آيا صفحه از سطح قبلي قابل دسترسي است يا نه مشخص مي كند. (براي مثال، يك صفحه اي در سطح دو از صفحه شروع غير قابل دسترسي است اما از يك صفحه اي كه به طور مستقيم به صفحه شروع متصل شده قابل دسترسي است. يعني صفحات flash و تبليغات استفاده نمي شوند.
طراح سپس از ابزار تحليل روي نمونه براي به دست آوردن و تشخيص كيفيت استفاده مي كند. ابزار تحليلي با ابزار محاسبه متري در ارتباط است. كه اندازه هاي سطح 141 صفحه و سطح 16 سايت را كه در جدول 1-2 براي آن صفحات مشخص شده محاسبه مي كند. طراح مي تواند مكرراّ از ابزار تحليل روي نمونه بدون دوباره استفاده كردن ابزار جستجو گر استفاده كند.
تحليل كننده HTML و نمونه ساز مرورگر يك مدل صفحه مفصل (داراي نكات ريز) را توليد مي كند. ابزار جستجوگر از اين مدل براي مشخص كردن صفحات به منظور جستجو در هر سطح استفاده كند. اين مدل همچنين شامل اطلاعاتي درباره عناصر هر صفحه كه شامل سايز، موقعيت مكاني و تنظيمات است مي شود، كه ابزار محاسبه متري براي محاسبه اندازه هاي سطح صفحه استفاده مي كند. ابزار تحليل از داده هاي ابزار محاسبه متري براي نشان دادن اينكه چطور يك طرح داده شده از طرح هاي درجه بندي شده با يك هدف مشابه فرق مي كند، استفاده مي كند. آن از چندين مدل آماري كه از تحليل بيشتر از 300 سايت كه بر طبق كمّيت و قابليت استفاده شان درجه بندي شدند، گرفته شده است. اين مدل رابطه هاي مهم و كليدي را براي اندازه هايي كه در جدول 1-2 توضيح داده شده در بر مي گيرند.
اين ابزار تنها تحليل سايت هاي كامل شده را در بر مي گيرد، كار بعدي روي توسعه اين ابزار به منظور در برگيري ارزيابي موثر در تمام فازهاي طراحي متمركز است.
2-3: پيش بيني صفحه و درجه بندي هاي سايت
ما سه مطالعه را براي تست كردن اعتبار فاز ساختمان اين مدل در مطالعة روشها و مدلها ارائه داديم. نتايج نشان داد كه نمونه فايهايي كه از داده هاي تجربي نشأت گرفتند، مي توانند به طور بالقوه اي محدوديت هايي را در روش هاي ارزيابي شده موجود مشخص كنند. مثل ناپايداري در كتاب هاي راهنمايي طراحي و فقدان مكانيزم هاي معتبر.

 

 

 

شكل 2-3: معماري web tango

 

 

 

 

 


فصل چهارم
توسعه (گسترش) يك نمونه مدل پيش بيني شده
مطالعه اوليه ما، يك تحليل مقدماتي از 448 صفحه web را گزارش داده. هر صفحه با يك سايت كه يا به وسيله متخصصين درجه بندي شده بود و يا درجه بندي نشده بود مطابقت مي كرد. ما درجه بندي هاي تخصصي را از منابع مختلفي مانند مجلة كامپيوتري wise cat 100, pc Top 100 و آخرين نامزد براي جايزه webby گرفتيم. براي هر صفحه وب، ما 12 مقياس كمي مربوط به تركيب صفحه، تعداد اطلاعات و سايز (مانند تعداد كلمه و پيوندها و رنگ ها) محاسبه كرديم. ما مي خواستيم تعيين كنيم كه آيا اندازه ها مي توانستند وضع صفحه را در دو گروه پيش بيني كنند يا نه و اينكه صفحات را در هر گروه تعيين كنند.
ما دريافتيم كه 6 اندازه: شماره دسته اي متن، شماره پيوند، اندازه صفحه، شماره تصويرهاي گرافيكي، شماره رنگ و تركيب و پيچيدگي خواندن، به طور عمده براي صفحات در دو گروه قضاوت بودند. براي مثال دسته بندي متن با درجه بالا در صفحات درجه بندي شده استفاده شده بود تا در صفحات درجه بندي نشده. چنين دسته بندي اسكن و جستجو، مرور سطحي سرعت متن براي پيدا كردن اطلاعات مورد نياز را بهبود مي بخشد. به علاوه نتايج دو ارتباط دوگانه قوي براي صفحات از سايت هاي درجه بندي شده، پنج رابطه دوگانه براي صفحات از سايت هاي درجه بندي نشده را آشكار كرد.
صفحات درجه بندي شده ارتباطي بين شماره دسته بندي متنها و پيوندها مانند بين شماره نوع قلم و رنگ داشتند كه پيشنهاد مي كرد كه دسته بندي براي مرتب كردن پيوند ها به گروه ‌ها و آن رنگي كه اصولا براي نشان دادن متن به كار مي رفت، استفاده مي شد. چنين ارتباطات مشابهي بين اندازه ها در صفحات درجه بندي شده چندين الگوي طرح را آشكار ساخت كه شامل استفاده از رنگ ها براي برجسته و مشخص كردن بدنه و نشان دادن متن، استفاده از رنگ هاي متعدد براي پيوندهاي متن و استفاده از پيوندهاي تصويري به طوريكه ضد پيوند هاي متن باشد بود.
يك بازرسي از صفحات به طور تصادفي انتخاب شده، از پيش بيني هاي ما در مورد اينكه چطور صفحات سايت درجه بندي شده و درجه بندي نشده روابط دوگانه را نشان مي دهد، حمايت كرد. ما از يك روش طبقه بندي متفاوت خطي براي رسيدگي به روابط بين اندازه ها استفاده مي كنيم، براي پيش بيني اينكه آيا صفات بايد از نظر درجه بندي شدن و درجه بندي نشدن طبقه بندي شوند يا نه. اين طبقه بندي كننده متفاوت خطي با دقت 63 درصد نشان داد كه اندازه هاي كمي مي توانستند تفاوت هايي در بين دو گروه مشخص كنند.

فصل پنجم:
فراهم كردن زمينه هاي حساس پيش بيني مدلها
در مطالعه دوممان ما 1989 صفحه از سايت هاي ارزيابي شده جايزه webby 2000 را مورد ارزيابي قرار داديم. براي webby دست كم سه داور با تجربه و ماهر هر سايت را در شش زمينه مورد ارزيابي قرار دادند، شامل: ساختمان و هدايت پذيري، طراحي بصري كارايي يا عمل پذيري، تعامل و تاثير گذاري بر يكديگر و تجربيات به دست آمده.
اين شش معيار بسيار به هم مربوط و قرين بودند كه اين ما را قادر ساخت كه بخش هاي تحليل شده اصلي را براي خلاصه كردن معيار به عنوان يك فاكتور به كار بريم.
جنبه مفيد ديگر از اطلاعات جايزه webby طبقه بندي كردن وب سايتها به گروه هاي معني دار و موضوعي است. براي اين مطالعه ما صفحاعتي را از سايت هايي در شش زمينه مختلف انتخاب كرديم:
جامعه، تحصيلات، دارايي، سلامتي، زندگي و خدمات و همان معيارهاي كمي را كه در مطالعه اولي آزمايش كرده بوديم محاسبه كرديم. البته به جز خواندن پيچيدگي هاي آنها.
براي آناليزها، ما سايت ها را بر مبناي امتياز رويهمرفته وب ها به خوب (بالاي 33 درصد از سايت ها) متوسط باقيمانده 67 درصد سايت ها و ضعيف (حد پايين 33 درصد) از سايت ها گروه بندي كرديم.
براي ارزيابي و تشخيص اينكه آيا اين مقادير مي توانند صفحات قرار گرفته در داخل اين گروه را تعيين كنند، ما دو مدل آماري تهيه كرديم. اولي از رگراسيون ضرب خطي به منظور تميز دادن سايت هاي خوب از متوسط استفاده كرد.
دقت پيش بيني شده 67 درصد اثبات مي شود هنگامي كه مطالب داخل موضوعات به حساب آورده نشده بودند و يا حتي بالاتر از مقدار ميانگين، براي هنگامي كه موضوعات به طور جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفته شده بودند.
مدل دوم براي فوق گذاشتن در تحليل هاي طبقه بندي شد براي محاسبه آماري بين سايت هاي خوب وضعيت به كار برده شد.
دقت به دست آمده براي مدل دوم بين 76 تا 83 درصد. بود. در صورتي كه مطالب به حساب آورده شده بودند.

 

 

 فصل ششم:
1-6: تهيه پروفيل ها
سومين مطالعه تحليلي براي صفحات و سايت ها مقاديري به اندازه 5346 صفحه و 333 سايت از جايزه webby 2000 به خود اختصاص داد.
اين تحليل همه 157 مقادير مورد بحث در جدول شماره 1-2 را استفاده كرد. همان طور كه مطالب داخل موضوعات webby و يك نوع طبقه بندي كننده صفحاتي (براي تميز دادن بين صفحه مادر، صفحات متني، صفحات پيوند، فرم ها و جداول و ديگر صفحات) كه ما استفاده كرديم پروفيل هاي تيره تر و بهتري بودند براي ارزيابي صفحات و سايت ها در گروه هاي خوب، متوسط (تقريباً 34 درصد از سايت ها) و ضعيف. دقت مدل هاي طبقه بندي صفحات از 93 تا 96 درصد تقسيم بندي مي شوند. در صورتي كه دقت براي مدل هاي طبقه بندي شده سايت ها از 68 تا 88 درصد (احتمالا به خاطر اطلاعات ناكافي) است. با وجود اينكه ما مي توانيم رابطه درستي بين ارزش اندازه گيري و رده بندي حرفه اي به دست آوريم ما هنوز نمي توانيم ادعا كنيم كه اندازه گيري باعث مي شود سايت ها كاملا رده بندي شوند.
سايت ها ممكن است رتبه بندي بالاتري به دست آورند، به دلايلي غير ارزيابي اندازه ها، مثل كيفيت متن هاي مندرج در آنها.
ما همچنين مي توانيم از روش دسته بندي ارزش ها براي طبقه بندي صفحات وب از سايت هاي خوب به زير گروه هاي كوچك، بزرگ، صفحات فرمت شده استفاده كنيم.
(صفحات در زير گروه فوق الذكر شامل به طور متوسط، 120 كلمه بيش از صفحات در زير گروه هاي صفحات كوچك مي باشد و زمينه هاي بيشتري براي ارزيابي كيفيت طراحي صفحات وب فراهم مي كنند.
ما اين پروفيل ها را در ابزار تحليل با هم تركيب مي كنيم.
براي به دست آوردن ديد و بصيرت بيشتر در مورد اينكه پروفيل ها چه فايده اي دارند ما مطالعه يك كاربر را بررسي مي كنيم براي امتحان رابطه بين امتيازات قاضيان webby و رده بندي اختصاص داده شده به وسيله 300 نفر شريك علمي كه از سايت ها براي كامل كردن وظايفشان استفاده كرده بودند.
تحليل هاي ما از اطلاعات موضوعي و زير موضوعي سازگاري بين رده بندي هاي قضاوت شده و رده بندي هاي با قابليت استفاده را پيشنهاد مي كند.
ما نتوانستيم نتيجه محكمي درباره قابليت كارايي نتايج اين پروفيل ها مطرح كنيم، با وجود اين براي اينكه مطالعه دست كم 6 ماه بعد از اينكه سايت ها به وسيله داوران webby مورد بررسي قرار گرفته بود انجام شده بود، از اين رو سايت ها بايستي در اين اثنا تغييرات اساسي پيدا مي كردند.

 

2-6: مدل سازي براي طراحي وب سايت:
ما از پروفيل ها براي ارزيابي و موشكافي (دستي) 5 وب سايت استفاده كرديم.
سپس ما مطالعه كوچكي براي ارزيابي اين سايت ها ترتيب داديم تنها تغييرات كوچك و محافظه كارانه اي در اين سايت ها انجام شد. براي مطالعه، 13 شريك تعداد 15 سطح صفحه و سطح سايت رده بندي شده از سايتهاي اصلي و اصلاح شده را مورد سنجش و مقايسه قرار دادند و به سه گروه تقسيم بندي شدند.
طراحان حرفه اي (4)، طراحان غير حرفه اي كه وب سايت ساخته بودند (3) و مردمي كه هيچ تجربه اي در زمينه طراحي وب سايت نداشتند (6). نتايج نشان داد كه شركا صفحات وب اصلاح شده را ترجيح داده بودند (57%) به صفحات وب اصلي (43%) و شركا رده بندي كردند. سايت هاي اصلاح شده را بر مبناي 5/3 نفره از 5 نفره و سايت هاي اصلي را بر مبناي 13 از 5 با يك اختلاف مهم و پر معنا.

فصل هفتم:
ارزيابي كيفيت طراحي وب
شكل 3-7، نشان مي دهد چگونه يك طرح وب سايت مي تواند از سيستم
web Tango استفاده كند. هنگامي كه طراحي وب سايت كامل شد.
طراح يك سايت جزئي طراحي شده را به ابزار تحليل ارائه مي دهد كه توليد تعدادي مقادير كمي مي نمايد. ابزار اين مقادير را با پروفيل هايي از طرح هايي با رتبه بالا مقايسه مي كند. در رابطه با موضوع هاي متن اصلي، اندازه و نوع صفحه.
ابزار اختلافات بين اين طرح هاي ارائه شده را با سايت هاي مشابه بهينه طراحي شده به همراه پيوند ها براي اين سايت ها به علاوة پيشنهادات ويژه بخصوصي براي بهبود سايت اطلاع مي دهد.
طراح اين نتايج را براي بهبود دوباره سايت استفاده مي كند. طراح مي تواند پروسه ارزيابي را به تعداد لازم تكرار نمايد. نسخه موجود از ابزار تحليل به طراح اين اجازه را مي دهد كه مكررا كيفيت يك سايت تكميل شده را بر مبناي پروفيل هايي كه در جدول 2-6 شرح داده شده، ارزيابي كند. اين پروفيل ها به ما اجازه مي دهد كه زمينه ها را در هر صفحه و سايتي كه طراحي شده است مد نظر بگيريم.
شكل شماره 4-7 نسخه هاي اصلي و اصلاح شده از هر صفحه مورد مثال از مطالعه ما را شرح مي دهد. كيفيت صفحات مدل، روي هم رفته صفحات اصلي را به كلاسهاي زير طبقه بندي مي نمايد.
صفحات ضعيف: عمدتاً به خاطر نبود فونت كوچكتري از 9 نقطه استفاده شده به خاطر تصاوير (در شكل نشان داده نشده است) در پايين صفحه فرم بندي شده اند به طوريكه صفحه را بيش از حد مورد نياز طولاني مي كند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   30 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
E0C6009B_433670_6155.zip968.8k