مقاله فارسی .

ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود مقاله گزارش كارآموزي (شركت شهد ايران

 

 

 و هر آنچه مي بينيد‌ و مي شنويد حاصل ديده ها و شنيده ها و پرس و جو و سئوال هاي بنده بود كه در طول كارآموزي از كارگران مهندسين و تكنسين ها سئوال كرده ام . حال اين مسائل ممكن است صرفاً مربوط به رشته برق نباشد.
در روزي كه رفتم ابتدا موتوري كه قبلاً باز شده بود بسته شد ـ كه ابتدا در محل اتصال چسب مي زنند سپس پيچ ها را كه مهره سرخود بود بستيم ، در مورد دومي كه پيش آمده بود يك دستگاه printer روي پاكت بود و روي پاكت تاريخ و ساعت و قيمت مي زد براي تعمير آورده شد ، اين دستگاه متعلق به شركت Domino بود ، آقاي توكلي به عنوان نماينده شركت در ايران براي تعمير آمد كه اين دستگاه يك فيش سنسور داشت و سپس آن قسمتي كه تاريخ مي زد را باز كردند و با آب شستند . اين دستگاه سه چراغ داشت قرمز ( وقتي دستگاه از نظر مداري مشكل داشته باشد) و زرد ( وقتي جوهر آن كم باشد ) و سبز ( در حالت عادي روشن است) . براي تست چراغ ها برنامه Advance service را كه وقتي دو دگمه Service و O سبز رنگ با هم فشار داده شود حاصل مي شود و سپس قرمز آن را كه maigre+ بود وارد كرده و از دكمه هاي جهت نما استفاده مي كنيم.
در روز بعد ابتدا تلفني را باز كرديم ، تلفن بوق داشت و از آن فهميديم كه برق درست است و سيمي كه از پريز تلفن به تلفن مي رفت را دست زديم و سپس ديديم كه وقتي به جايي زنگ مي زنيم صداي ما را نمي شنوند ولي ما صداي آنها را مي شنويم ، سپس گوشي درست بود دهني خراب بود سپس ديديم از سيم فنري مانندي كه از تلفن به دهني و گوشي مي رفت چهار سيم خارج شده و دو سيم به دهني و دو سيم ديگر به گوشي رفته اند، سپس به دو سر سيم اهم متر وصل كرديم تا ببينيم كه سيم ها قطعي دارند يا خير و ديديم كه ندارند سپس يك دهني ديگر آورديم اگر وقتي در دهني فوت كنيم و از گوشي بشنويم يعني دهني ما درست است. ما دهني ديگري را گذاشتيم و ديديم درست است. موقع آزمايش ديديم كار نمي كند سيم را تكان داديم و كار كرد سپس متوجه شديم يكي از چهار سيمي كه به گوشي و دهني مي رفت زدگي داشت و در نتيجه جريان در محل اتصال سيم ها مي چرخد و صدا را منتقل نمي كند.
حال دو روز بعد رفتم پيش سيم پيچ ـ در مورد سيم پيچي ما يك گام سيم پيچي داريم گام سيم پيچي فاصله دو كلاف است . كلاف مجموعه اي از سيم ها را گويند. گام سيم بندي يعني فاصله بين جايي كه سيم بيرون آمده و سپس داخل شيار موتور رفته است را گويند . از موتور 6 سر بيرون مي آيد 3 تا wوvو u و 3 تا z و y و x فرقي نمي كند فازهايT و Sو R را به
w و v و u بدهيم يا به zو yو x فقط تنها فرقش اين است كه اگر مثلاً به z وy و x بدهيم دورش 2800 دور بر دقيقه و اگر به w – v – u بدهيم 1400 دور بر دقيقه مي چرخد. U و x وv وy و w و z به هم راه مي دهند . چون دو سر سه بوبين هستند و اگر شش بوبين داشتيم بوبين هاي ديگر به اين سه بوبين به طور موازي و يا سري وصل مي شوند . وقتي سيم پيچ برقدار شد انرژي الكتريكي تبديل به انرژي مغناطيسي شده و سپس رتر را كه در داخل سيم پيچ قرار دارد مي چرخاند و رتر هم پروانه را كه به يك سر آن متصل است مي چرخاند و آن را خنك مي كند مي چرخاند و هم پمپ و … را در سر ديگرش مي چرخاند. دور موتورها معمولاً 960 (760) ـ 1400 (1500) ـ 2800 (3000) دور بر دقيقه است. اتصال كلاف ها مي تواند سر به سر باشد و نوع سيم پيچي مي تواند متحدالمركز باشد. در موتورهاي آسنكرون شيارهاي روي رتر مورب است ولي در سنكرون يا شياري نيست و اگر هم باشد صاف است ، بعد از اتمام سيم پيچي دور آن لاك مي زنند كه هم آن را محكم مي كند و هم براي آن عايقي باشد. دستگاهي هم براي محكم كردن سيم پيچ ها است كه موتور را در داخل آن گذاشته و سپس آن را مي بندند تا سيم ها محكم شود.
حال مختصري در مورد كنتاكتور
در كنتاكتور كه 8 سر دارد 6 سر ورودي و خروجي سه فاز است اگر بخواهيم NO (نرمال اپن) و يا نرمال كلوز (NC)در مدار داشته باشيم از يك كنتاكتور كمكي كه به صورت كشويي روي كنتاكتور اصلي جا مي خورد استفاده مي كنيم كه 8 سر دارد كه چهار سر ورودي نرمالها و چهار سر خروجي نرمال ها است كه ممكن است از كد هم استفاده شود مثلاً كد 13 ورودي و مثلاً NO و 14 خروجي (NO) است .
در بازديد از كارخانه در روز اول وارد اتاقي شديم كه كليد داشت كليد دژنكتور را در آنجا ديدم كه در اين كليد قطع و وصل به وسيله يك دسته وقتي كه مي چرخد فنر را فشرده كرده و با آزاد كردن ضامني با فشار و قدرت فنر پلاتين را چسبانده و جريان وصل مي شود و قطع هم بوسيله ضامني صورت مي گيرد. بر خلاف كليدها (شستي هاي) فشار ضعيف كه با فشار دادن يك شستي قطع يا وصل مي گردد. در موتور كولر اگر 12 كلاف داشته باشد 4 تا راه اندازي است براي دور كند 4 تا راه اندازي با چهار تا فرعي وارد مدار مي شوند و براي دور تند چهار فرعي و چهار اصلي وارد مدار مي شوند.
وينتوري نام مخترع سيستم است كه خنك كردن آب به وسيله بخار ْ110 است . بخار ْ110 (چون آب در دماي ْ110 مي جوشد)هواي بالاي آب در اثر فشار زياد بخار هواي بالاي آب مكيده شده و در نتيجه دماي آب كم مي شود.
در 5 فاز v 380 سه تار T – S – R است بالايي فاز شهرداري براي روشن كردن چراغهاي خيابانها در اثر پديده فتوسل و بعد از آن نول است .
در داخل موتور براي اينكه سيم ها به هم وصل شود (سر بندي موتور) از سر سيم استفاده مي شود ـ و سر سيم ها در پيچ ها فرو مي روند .
در دستگاه پرس 000/10 مگنت و سوكت آن را ديديم كه اهم را نشان داد و نوع سالم آن 20 بود كه با عوض كردن مگنت و سوكت آن باز هم پيستون جلو نرفت و اشكال مكانيكي بود ـ در مگنت سه پايه بود كه دو پايه فاز و نول و يكي هم براي زمين بود كه اين مگنت چون vDC 24 بود ، نيازي به زمين نداشت . ولي اين پايه اگر بخواهيم از v 220 استفاده كنيم براي مگنت تعبيه شده است.
مگنت دستگاه پرس
طرز كار
يك ميله كوچك دارد كه وقتي مگنت عمل مي كند له به بيرون مي رود و اهرمي را هل مي دهد كه مسير روغن جك هايي را پيستون را به جلو مي برند و جك هاي هيدروليكي هستند باز كرده و جك عمل كرده و پيستون را جلو مي برد و وقتي برق قطع شد دوباره ميله در داخل رفته و ديگر به اهرم فشار نياورده و لذا مسير روغن بسته شده و پيستون جلو نمي رود.
هر باتري چه بزرگ و چه كوچك ولتاژش v12 است و آمپراژ در ساعت آن هر باتري ممكن است با باتري ديگر فرق داشته باشد و ظرفيت آمپر در ساعت هر سلول ولتاژش v 2 است .
در پرس اشكالي كه با آن برخورد كرديم منبعي كه برق مگنت ها را تامين مي كرد يعني مي دانيم مگنت باعث باز يا بسته شدن شير روغن مي شود. وقتي منبع تغذيه مگنت خوب عمل نكند يعني در موقعي كه توربين جلو مي رود روغن را به پشت توربين نرساند لذا توربين جلو نمي رود و اشكال منبع تغذيه اين بود كه يكي از پايه هاي ديود آن در رفته بود كه مي بايستي برق vDC24 را به مگنت ها برساند.
طرز كار پرس :
پرس در اثر روغني كه به پشت شافت آن مي رود به شافت فشار آورده و توربين را جلو برده و در آخر كار سرعت توربين كم شده و در اثر فرمان ميكرو سويچ وقتي شير خروجي آبميوه به پايين مي رسد دريچه باز شده و آبميوه بيرون مي ريزد و در هنگام برگشت توربين هم روغن از پشت شافت پس از خنك شدن به داخل مخزن رفته و مخزن را پر مي كند ما علاوه بر اين سه جك داريم كه سيلندر را مي بندد تا آبميوه بيرون نريزد و اين سيلندر سه پايه دارد كه آن را نگه مي دارد و سنگيني آن را تحمل مي كند. و يك لوله ديگر هم هست كه هم وزن توربين را تحمل مي كند و هم مانع چرخيدن توربين مي شود و سه لوله تو خالي كه يك سر آن آزاد است.
در دستگاهي كه آبميوه ها را بسته بندي مي كرد چشم الكترونيكي (sensor) جايش باز شده بود لذا فلزي كه وقتي جلوي سنسور قرار مي گيرد sensor به plcبراي انجام مراحل بعدي فرمان مي دهد زودتر يا ديرتر جلوي چشم قرار مي گرفت كه ما پايه سنسور را با چكش صاف كرده و دوباره جا زديم .
منظور از گيرپاژ كردن موتور :
رتر به سيم پيچ يا استاتور گير مي كند.
جك پناماتيكي (بادي)5 سوراخ داشت ـ سوراخ وسط ، سوراخ اصلي است در داخل پيستوني قرار دارد دو تا از اين سوراخ ها / سوراخ هاي عمل هستند يعني با عقب يا جلو رفتن پيستون يكبار مسير سوراخ اصلي با يك سوراخ و يكبار با تغيير مكان پيستون مسير سوراخ اصلي با سوراخ ديگر باز مي شود.
در كارخانه ها روي ديوار بعضي مواقع سوكت هايي نصب شده كه خاكستري است و چهار سوراخ دارد كه سه تا قاز و يكي ارت است . كابلي است كه يك سر آن سوكت با چهار سر و سه سر ديگر آن سوكت با دو سر فاز (فاز و نول) است و لذا سر نري را داخل مادگي مي كنيم.
دستگاه چسب زن
دو ميكرو سويچ داريم ، وقتي كارتن به ميكروسويچ اول برخورد كرد آنگاه ميكروسويچ به مگنت و مگنت هم به جك فرمان داده و مقداري چسب از قرقره باز مي شود و وقتي كارتن به ميكرو سوئيچ دو ميرسيد آنگاه ميكرو سوييچ به مگنت فرمان مي دهد به اين صورت كه ميكرو سوييچ كه روي مگنت بسته شده است داراي پيچي است كه اين پيچ دگمه سفيدي را فشار داده و لذا مگنت عمل كرده به جك گيوتين فرمان داده و جك چسب را مي برد و سپس بعد از گذشتن از ميكرو سوييچ دومي ، تايمري سر راه است كه باعث توقف كارتن براي محكم كردن به مدت زمان دلخواه مي شود . هيتر در دوخت پاكت اين گونه عمل مي كند كه به هر هيتر دو سيم مي رود كه هر سيم خود دو سيم ديگر دارد كه هر دوسيم به يك المنت مي رود و المنت در داخل هيتر فرو رفته و لذا باعث گرم شدن هيتر مي شود.
در دستگاه پركني بر روي جكي كه آب ميوه ها (40 آب ميوه) را عقب و جلو مي برد دو Sensor نصب است. يكي در سر جك و ديگري در ته جك . به هر جك دو كابل هوا يكي به سر جك و ديگري به ته جك وصل مي شود و به هر Sensor ، 12 ولت DC مي رود و Sensor داخلش يك رله است و ته جك هم يك آهنربا است. وقتي جك عقب مي آيد ، Sensor ته جك داخلش يك رله است. آهنربا باعث مي شود كه تيغه رله از يك طرف باز و به طرف ديگر بچسبد و لذا با چسبيدن به طرف ديگر به PLC مي رود و PLC فرمان مي دهد كه مثلاً كابل هواي ته جك عمل كرده و كابل هواي سر جك هواي جلوي جك را خارج مي كند و پيستون داخل جك جلو مي رود و وقتي جك جلو رفت آهنربا به Sensor سر جك مي رسد و باز به PLC رفته و PLC فرمان مي دهد كه جك عقب رود. دو دستگاه پركني وقتي آب ميوه ها به ته خط رسيدند بايد بالا روند و روي تسمه اي قرار گيرند و از آنجا بروند براي بسته بندي ـ چك تري يك Sensor است كه وقتي Sensor به مقابل پايه اي كه آبميوه ها روي آن است مي رسد به PLC فرمان مي دهد و PLC به استراكتور فرمان مي دهد كه بالا بيايد و آبميوه ها را بالا ببرد و استراكتور چهار Sensor دارد كه بالايي و پاييني براي Stop و يكي مانده به بالا و يكي مانده به پايين دور كند است . اول دور كند مي شود و بعد مي ايستد. وقتي آب ميوه ها به بالا آمد توسط ورقه اي آب ميوه ها جلو مي زند تا آب ميوه ها روي نوار بيفتد و اين كار توسط صفحه اي است.
سر سنسور به تابلو مي رود ـ چهار رنگ است. آبي ، قهوه اي ، سفيد ، سياه كه آبي (منفي) و قهوه اي (مثبت) و سفيد سيم اضافي و وقتي استفاده مي شود كه يك سيم پاره شد. سياه خروجي است كه به ورودي PLC متصل مي شود.
در موتور گيربكسي كه نوار نقاله را مي چرخاند و در نتيجه آن آب ميوه ها جلو مي آيند. در داخل آب ، وقتي موتور مي چرخد دو بادامكي را مي چرخاند ـ لذا اول بادامكي اول كه به Sensor مي رسد. Sensor كه مغناطيسي است به PLC فرمان مي دهد كه دور كند كن ، PLC هم به وسيله كنتاكتور اين كار را انجام مي دهد . به اين صورت كه كنتاكتور به موتور فرمان مي دهد كه با دور كند كار كند. وقتي بادامكي دوم به Sensor رسيد آنگاه Sensor كه باز هم مغناطيسي است به PLC فرمان مي دهد و PLC به كنتاكتور قطع شده و موتور مي ايستد و اين كار ادامه مي يابد. وقتي بادامكي ها مي چرخند يك دنده را مي چرخاند و اين دنده ، دنده ديگر را چرخانده و لذا آب ميوه ها به راست حركت مي كنند.
هويـه
هويه يك ميله فلزي دارد كه دور فلز و ميله فلزي ، سيمي نازك با مقاومت زياد وجود دارد كه دو سر از آن خارج شده و به دو سر پريز رفته و وقتي جريان از آن گذشت آنگاه سيم گرم شده و ميله فلزي را گرم كرده و در اثر گرم شدن ميله ، ميله كوچكي كه از هويه خارج مي شود گرم شده و هويه آماده استفاده است.
موتور گيربكس
در موتور گيربكس ، موتور يك دور دارد و گيربكس دور ديگري دارد . وقتي مگنت ديسكت برقرار شود ، ترمز آزاد شده و پروانه مي چرخد.
در موتور هاي تك فاز دور تند و كند به وسيله سيم پيچ هاي فرعي و اصلي كه در داخل موتور انجام گرفته ، صورت مي پذيرد. مثلاً وقتي سيم پيچ فرعي بر قرار شد ، دور كند و وقتي سيم پيچ اصلي بر قرار شد دور تند است . اما در موتورهاي سه فاز ، دور تند و كند به وسيله سربندي «دالاندر» صورت مي پذيرد كه در دور تند اگر شش سر روي موتور باشد ، در دور تند سربندي به اين صورت است كه W1,V1,U1 JUMP مي شوند و سه فاز هم به W2,V2U2 مي رود و دور كند فقط به W1,V1,U1 مي رود. و در تابلو عوض شدن اين دورهاي تند و كند به وسيله كنتاكتور صورت مي گيرد.
دور سنج
وسيله اي است كه تعداد دور موتور را در دقيقه اندازه مي گيرد و دو شستي و يك ميله دارد كه ميله در مركز شافت جا مي خورد و وقتي شستي را فشار دهيم و ول كنيم در حين اين كه ميله روي مركز شافت است ، تعداد دور را اندازه مي گيرد و با شستي بعدي دوباره عدد صفر مي شود.
كليد Emergency
اين كليد به تعداد چهار عدد روي هر پركني بود. و هر چهار تا با هم سري بودند و كليدهاي Emergency بعد از رله قرار گرفته و هر وقت فشار دهيم (چون مانند شستي استپ است) برق دستگاه قطع مي شود. بين دو ترمينال كليد Emergency پلاتيني وجود داشته و به هم راه مي دهد و وقتي كليد را فشار دهيم پلاتين بين دو ترمينال برداشته شده و دستگاه بي برق مي شود . فرق كليد Emergency با شستي استپ اين است كه كليد Emergency بعد از فشار دادن در همان حالت مي ماند ولي كليد و شستي استپ بعد از فشار دادن به حالت اول بر مي گردد.
موتور گيربكس
كار انتقال نيرو را انجام مي دهد. مثلاً در پركني به اهرمي كه گوه را بالا و پايين مي برد و عمل دوخت سر پاكت را انجام مي دهد يك موتور گيربكس وصل مي كنند و اين موتور روي آن نصب شده و ميله اي از داخل موتور مي گذرد كه با حركت موتور بالا و پايين مي رود و اين موتور آناً ترمز مي كند. وقتي رله عمل مي كند و برق دارد مگنت كه زير پروانه و سر موتور است عمل كرده و لنت را از صفحه جدا كرده و اهرم بالا و پايين مي رود ، و وقتي رله بي برق شد (صفحه كوچك بالاي آن ديگر نارنجي نبود و سفيد بود ، مگنت عمل نكرده ، لنت به صفحه چسبيده و اهرم آناً مي ايستد.
دستگاه چسب زن
رله اي داشتيم كه وقتي رله عمل مي كرد فنر را جذب كرده و از سوراخ كوچكي كه ته مگنت بود هوا به گيوتين رفته و گيوتين چسب را مي برد و وقتي ميكروسوييچ با برخورد كارتن عمل مي كند ن ميكروسوييچ به رله وصل مي شود و رله هم به مگنت ديگر وصل مي گردد كه وقتي مگنت عمل مي كند باعث توقف مي شود. اين زمان توقف با تايمر كنترل شده و سپس وقتي مگنت در اثر عمل رله بي برق شد آنگاه مگنت باعث حركت دوباره دستگاه مي شود. در دستگاه چسب زن سه فاز بعد از عبور از فيوز از كنتاكتور گذشته و از كنتاكتور به بي متال مي رود و وقتي برق زيادي از بي متال گذشت ، آنگاه بي متال كه به بوبين كنتاكتور وصل است باعث قطع كنتاكتور و عدم عملكرد خود نگهدار كنتاكتور شده و لذا وقتي استارت كنيم تا وقتي دستمان روي استارت باشد ، دستگاه كار مي كند و وقتي دستمان را بر داريم ، چون خود نگهدار عمل مي كند لذا دستگاه به حركت خود ادامه نمي دهد.
كاليبراسيون (كدورت سنج)
ميزان كدري و يا روشني آب ميوه را تعيين مي كند و اين دستگاهي كه كدري يا روشني آب ميوه را تعيين مي كند به وسيله مايعي به نام فرمازين تست مي شود كه درست است يا خير ـ اگر براي فرمازين كه كدري اش مشخص است و مي دانيم جواب درست دهد ،
درست است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ECA27DCC_434910_8772.zip17.2k